با انتخاب و تهیه هر یک از بسته های اشتراک ویژه دانابرد، می توانید از مزایای ارزشمند هر کدام ،در دوره عضویت، بهره مند گردید.

بسته طلایی

اشتراک یک ساله

120000 تومان
 • دسترسی کامل به مقالات در دوره
 • دسترسی کامل به پادکستها
 • دسترسی کامل به ویدیوها
 • حضور رایگان در وبینارها
 • اشتراک یک ساله باشگاه دانابرد

بسته نقره ای

اشتراک شش ماهه

90000 تومان
 • دسترسی کامل به مقالات در دوره
 • دسترسی کامل به پادکستها
 • دسترسی کامل به ویدیوها
 • حضور رایگان در وبینارها
 • اشتراک شش ماهه باشگاه دانابرد

بسته برنزی

اشتراک سه ماهه

60000 تومان
 • دسترسی کامل به مقالات در دوره
 • دسترسی کامل به پادکستها
 • دسترسی کامل به ویدیوها
 • حضور رایگان در وبینارها
 • اشتراک سه ماهه باشگاه دانابرد