آیا این سایت برای شما مفید است؟

چرا بهتر است این سایت را فعالانه دنبال کنم؟

قطعا همه می دانیم که مطالب و دوره های بسیاری در اینترنت برای موفقیت ارائه شده است. اما مشکل اینجاست که اگر نقشه راه و مسیر جامعی در اختیار نباشد، خواندن هر یک از این مطالب و شرکت در هر کدام از این دوره ها، اثری پراکنده داشته و در کل تغییر خاصی در زندگی شما و اطرافیانتان ایجاد نخواهد کرد. به این ترتیب، دانابرد دقیقا با هدف پاسخگویی به این خلاء، مسیری را در اختیار شما قرار خواهد داد که قدم به قدم و بصورتی یکپارچه، شما را تا رسیدن به هدف حمایت خواهد کرد.

خوب حالا که شما  هم دغدغه رسیدن به خوشبختی دارید، طبیعتا اگر یک فرایند گام به گام را طی کنید، شانس رسیدن به موفقیت برایتان چنیدن برابر خواهد شد.

مطالب سایت برای چه افرادی مناسب است؟

هدف سایت دانابرد، آگاه کردن و توانمندسازی تمامی افرد از سنین 6 سال تا 96 سال بوده و محدودیت سنی خاصی ندارد، چراکه در بخشهای مختلف سایت، متناسب با محدوده سنی و نقشهایی که افراد در زندگی دارند مطالبی زنجیر وار ارائه شده است. بطور مثال اگر شما جوانی مجرد هستید، می توانید از مطالب بخش توسعه فردی بخوبی استفاده کنید. اگر پدر و یا مادر یک خانواده هستید، محتواهایی در اخیتارتان قرار گرفته تا هم خودتان را رشد دهید و هم فرزندتان را در مسیر موفقیت و خوشبختی قرار دهید.